Deel 6 ~ Slopen & herbouwen (2)

 

St. Louis

De Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis uit Maastricht

waren op initiatief van bisschop Mgr. Rutten en Broeder Bernardus in 1840 naar Weert gekomen om er een school op te richten voor het geven van onderwijs aan de jongens van de stadsschool.

De school groeide uiteindelijk uit tot een nationaal gerenommeerd -mulo- jongensinternaat. 

 

Ursulinen

Het was Bisschop Franciscus Boermans, die de Ursulinen in 1870 toeliet in Weert.

Zij moesten als gevolg van de “Kulturkampf” uit Duitsland vluchten. Zo kwamen ze in Weert terecht, waar zij het lager onderwijs aan meisjes overnamen van de zusters Birgittinessen,

die tot dan toe het onderwijs aan -vooral arme-  meisjes hadden verzorgd.

De Ursulinen beperkten zich niet alleen tot het lager onderwijs aan meisjes.

Ook gaven zij jaren later leiding aan de huishoudschool,

de Mulo en de MMS (Middelbare Meisjes School).

In 1968 gingen beide instituten, samen met het gymnasium van de Paters van de Heilige geest, op in de nieuwe scholengemeenschap ‘Philips van Horne’.

 

Speelduur: 50 minuten.

Taalkeuze: Nederlands of Dialect.

 

Release: September 2017