Weert zoals het was

Nieuw "Weert buiten de singels", ook verkrijgbaar "Weert binnen de singels".

In ruim  450 foto’s laat het boek zien  hoe bijvoorbeeld de Biesterlaan (de huidige Biest) er vroeger uit zag, hoe elegant de Stationsstraat al in 1900 was en hoe de oude handelsweg naar het oosten - de Maaspoort- is veranderd. Maar natuurlijk besteedt het boek ook ruim aandacht aan bedrijven die zich vanaf 1900 in Weert vestigen en er een echte industriestad van maken. De stad lag eeuwenlang geïsoleerd in een uithoek van het land. De komst van de Zuid-Willemsvaart(1826), de IJzeren Rijn(1879) maar vooral de aansluiting op het Nederlandse spoorwegnet in 1913 doorbreken dit isolement. Later zorgt de uitbouw van het wegennet ervoor dat Weert juist prima bereikbaar wordt. En dát, naast de lage lonen en de rijkssubsidies, maakte Weert een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven.

Lees meer »

Een woord van dank aan iedereen voor het gebruik mogen maken van hun collectie

en de bijgeleverde informatie:

In het bijzonder:

Gemeentearchief Weert

Piet Hermans {Veldeke}

Tijs Strijbos

Frans Adriaens

Jan Leenders

Frits Weerts

Harrie Mennen

 

Techniek & Productie

Math Ramakers